OTÁZKY A ODPOVĚDI

CERAMICPLUS
ČIšTěNí A OCHRANA
PLáNOVáNí A PORADENSTVí
ŽIVOTNOST A REKLAMACE
PURAIR
SPA


Tři nejčasteji kladené dotazy:

Jak se poznají sanitární keramické výrobky s ceramiplus?
Co vyžaduje každodenní péče o ceramicplus?
Proč jsou ceramicplus výrobky mimořádně jednoduché na údržbu?


Další často kladené dotazy:

Jaké modely a barvy jsou dostupné s ceramicplus?

NEMOHU NALéZT SVůJ DOTAZ